Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk
sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”

 

 

1.     Na podstawie decyzji Burmistrza Sulechowa administratorem zespołu boisk sportowych
przy ul. Żeromskiego w Sulechowie „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Sulechowie, ul. Licealna 10b, tel. 68 385 23 84, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.   Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. 
Szczególnie Lipiec i Sierpień. Harmonogram ustala Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sulechowie.

 

3.      Boiska dostępne są:

a)      podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Gminy i Miasta Sulechów
   w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600
 po
   wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem OSiR w Sulechowie, uczniowie korzystają
   z boiska na odpowiedzialność nauczyciela - opiekuna grupy.

b)      boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, od
godziny 1600 z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego regulaminu. Dostępność boisk
dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu.

 

4.      W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Dyrektor OSiR może zawiesić
   korzystanie z obiektu.

 

5.      Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje Dyrektor OSiR.
   Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
   która ponosi odpowiedzialność za grupę.

 

6.      Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego
   przez Dyrektora OSiR.

 

7.      Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Dyrektora OSiR jeżeli z wnioskiem wystąpi
   określona grupa licząca co najmniej 10 osób, na czas nie dłuższy niż 1,5 h dziennie.

 

8.      Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 

9.      Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych po dokonaniu wpisu w księdze użytkowników.

 

10.  Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego 
 z zastrzeżeniem pkt. 11 b/ na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
 sztucznego oraz obuwie typu halowego/.

11.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:

a)      korzystania z boisk bez zgody Dyrektora OSiR,

b)      używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

c)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
   np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

d)      niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e)      wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f)       palenie tytoniu, spożywania alkoholu,

g)      zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h)      zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, niszczenia trawy wokół ogrodzenia
   i parkowania rowerów, przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i)       przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,

j)       wprowadzania zwierząt.

 

12.  Dyrektor OSiR, w zależności od sytuacji może:
 a)      nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
 b)      zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 
 c)      nakazać opuszczenie terenu boiska,
 
d)     wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Straż Miejską.

 

13.  Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu Gminy i Miasta Sulechów

a)      kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy i Miasta Sulechów mogą
   nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko – ORLIK 2012” do celów
   treningowych po uprzednim zapisaniu się u Dyrektora OSiR sprawującego nadzór nad boiskiem,

b)      każdy klub sportowy z terenu Gminy i Miasta Sulechów może korzystać z boiska na zasadach
   proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Dyrektorem OSiR nadzorującym
   obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

c)      w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko jednego boiska /np. piłkarskiego/ pozostałe boiska /
   np. wielofunkcyjne/ są dostępne dla mieszkańców.

 

14.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
 z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
 wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

15.  Dyrektor OSiR może odmówić wstępu na obiekty lub nakazać jego
opuszczenie użytkownikowi, który nie przestrzega niniejszego regulaminu a w szczególności:
a) złamie którykolwiek z obowiązujących zakazów
b) pomimo upomnienia nadal nie będzie przestrzegał obowiązków użytkownika.

 

16.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2010 r.

                                                                                                        Dyrektor OSiR
                                                                                                         w Sulechowie


Zarządzenie Dyr. OSiR nr. 11/2010
z dnia 29 września 2010 r.

 

Odwiedza nas

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Kluby sportowe

Licznik odwiedzin

0001822090
Wszystkie
1822090

Twoje IP: 3.209.10.183
Kreacja ah-68 | Prawa autorskie © 2009 Firma